Tuesday the 23rd - - PIBO TONGEREN

De vzw "Vrienden van de Sporthal Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs werd in 1982 opgericht en heeft tot doel:

 1. het verzorgen van een plaatselijke en regionale functie als sportcentrum voor Zuid-Limburg
 2. het vervullen van een receptieve functie en het organiseren of service verlenen aan manifestaties op het vlak van de sport, de lichamelijke opvoeding, en recreatie en de vrijetijdsbesteding
 3. de algemene exploitatie verzekeren van de sporthal.

Raad van bestuur

 • Voorzitter: Jean-Paul Peuskens Gedeputeerde van Onderwijs
 • Ondervoorzitter: Inge Moors Gedeputeerde
 • Leden:
  • Frank Smets, afgevaardigde Provincieraad 
  • Marijke Bruninx, afgevaardigde Provincieraad
  • Gerard Stassen, schepen van de Stad Tongeren
  • Jos Vandewal, afgevaardigde gemeentebestuur Tongeren
  • Jean Lahau, afgevaardigde gemeentebestuur Tongeren
  • Jean Snellinx, afgevaardigde gemeentebestuur Tongeren
  • Josse Lambrix, afgevaardigde Gemeentelijke Sportraad
  • Stefan Rondags, afgevaardigde Gemeentelijke Sportraad
  • Alain Simon, afgevaardigde Gemeentelijke Sportraad
  • Koen Coenen, afgevaardigde van het Provinciaal Onderwijs
  • Freddy Bleus, afgevaardigde van het Provinciaal Onderwijs
 • •Secretariaat:
  • Elly Vanspauwen, secretaris, directeur PIBO
  • Gerard Stevens, penningmeester, afgevaardigde PIBO