Thursday the 19th - - PIBO TONGEREN

                                

2017januari316

Tijdens een bezoek aan de kweekcel voor champignons in de tuinbouwhal van onze school kregen de leerlingen uitleg over de groei, bouw en ontwikkeling van de paddenstoelen en over de niet-levende factoren die hierop een invloed uitoefenen.