Sunday the 16th - - PIBO TONGEREN
  • Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs - TSO/BSO onderwijs & Internaat voor jongens en meisjes

  • Voor meer informatie over inschrijvingen mail naar pibo@pibo.be of bel naar 012/39 80 40

  • Voor meer informatie over inschrijvingen mail naar pibo@pibo.be of bel naar 012/39 80 40

  • Voor meer informatie over inschrijvingen mail naar pibo@pibo.be of bel naar 012/39 80 40

  • Meer info over het internaat via 012/39 80 62

  • Meer info over het internaat via 012/39 80 62

  • Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs - TSO/BSO onderwijs & Internaat voor jongens en meisjes

  • Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs - TSO/BSO onderwijs & Internaat voor jongens en meisjes

20171130 255 52017005Op donderdag 30 november zetten de Provincie Limburg en PIBO-campus het 20-jarig bestaan van het Limburgs praktijkcentrum, gespecialiseerd in de akkerbouw in de verf. Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en voorzitter van vzw PIBO-campus: “Het centrum heeft een sterke positie in de Limburgse land- en tuinbouw verworven. Via demonstratief onderzoek worden nieuwe teelten, innovatieve veldbewerkingen en productietechnieken in de Limburgse akkerbouw geïntroduceerd. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame en economisch leefbare land- en tuinbouw in onze provincie. De provincie heeft de voorbije 20 jaar een sterke rol in de uitbouw van PIBO-campus vervuld en in het actueel provinciaal landbouwbeleid wordt deze rol nog sterker opgenomen.”