Wednesday the 22nd - - PIBO TONGEREN

Einde 1975 besliste het Provinciebestuur tot de oprichting van een nieuw schoolgebouw voor de Provinciale Landbouwschool te Tongeren; in het project was een turnzaal voorzien van 18 x 12 m. Met het oog op een mogelijke BLOSO-subsidie werden de behoeften aan overdekte sportaccommodatie in Tongeren doorgelicht.

De resultaten van deze studie waren zoals verwacht, maar de verhoopte BLOSO-subsidie kwam er niet. Onderhandelingen met het Tongerse Stadsbestuur leidden tot een inbreng van 10 miljoen op een investering van 40 miljoen.

Hiervoor bouwden we in 1980-81 een sporthal van 42 x 24 m met de nodige kleedkamers en bergruimten. Een jaar later werd hier nog een afzonderlijke inkomhal en cafetaria aan toegevoegd. In ruil voor zijn inbreng bekomt de Stad Tongeren bevoorrechte gebruiksfaciliteiten voor haar sportverenigingen en medebeheer voor het niet-P.I.B.O. gebruik van de sporthal.

Het eigendomsrecht van de accommodatie en de uiteindelijke verantwoordelijkheid behoren volledig toe aan het Provinciebestuur. We mogen met genoegen stellen dat de samenwerking tussen beide geledingen in de voorbije werkingsjaren voorbeeldig verliep.